کلینیک دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی 6654654
خانه / دندانپزشکی / فایده خرما برای دندان
دکتر دندانپزشک 56464 (1) متخصص دندانپزشکی کودکان 55464654 متخصص ایمپلنت 54654 دندانپزشکی زیبایی دندان پزشک زیبایی, ایمپلنت و جراح دندانپزشکی 5456465

فایده خرما برای دندان

فایده خرما برای دندان

اين تحقيق با هدف تعيين تأثير عصاره خرما بر رشد استرپتوکوک ميوتانس عامل اصلي پوسيدگي دندان توسط دکتر اشرف سيدي، متخصص پروتزهاي دنداني و استاديار دانشگاه علوم پزشکي ياسوج و جمعي از همکارانش انجام شده است.

پوسيدگي دندان شايع‌ترين عفونت باکتريايي در انسان است که اصلي‌ترين عامل شروع کننده آن استرپتوکوک ميوتانس مي‌باشد.

نتايج تحقيقات قبلي نشان داده است که بعضي از مواد غذايي مي‌توانند با جلوگيري از رشد استرپتوکوک ميوتانس مانع از ايجاد از پوسيدگي دندان شوند.

اين مطالعه به صورت يک تحقيق تجربي در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج با همکاري بخش ميکروبيولوژي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز انجام شد.

در اين مطالعه اثر خرما بر رشد استرپتوکوک ميوتانس در محيط آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت براي انجام اين پژوهش پس از کشت استرپتوکوک ميوتانس، محيط‌هاي کشت حاوي خرما با استفاده از ميوه، شيره و عصاره خرما با غلظت‌هاي مختلف تهيه و ميکروارگانيسم استرپتوکوک ميوتانس در اين محط‌ها کشت داده شد.

يافته ها حاکي از آن است که پس از ۲۴ ساعت استرپتوکوک ميوتانس در محيط‌هاي با غلظت کم خرما رشد اندکي داشت، ولي با افزايش غلظت خرما ميکروارگانيسم‌ها قادر به رشد در محيط کشت نبودند.

نتايج نشان مي دهد با توجه به نقش بازدارندگي خرما از رشد استرپتوکوک ميوتانس مي‌توان خرما را به عنوان يک ماده غذايي پيشگيري کننده از ايجاد پوسيدگي معرفي کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *