بلاگ

آب ازن به سرعت ویروس کرونا را غیرفعال می کند.

با توجه به مجله دانش دندانپزشکی ، گرچه آب ازن یکی از امیدوار کننده ترین گزینه ها برای ضد عفونی دست در جلوگیری از ویروس کرونا است ، اما اثرات آن بر ویروس کرونا هنوز مطالعه نشده است.

این روزها مولدهای ازن که با الکترولیز کار می کنند می توانند آبی تولید کنند که حاوی مقادیر زیادی ازن باشد.

در این مطالعه ، محققان دانشگاه میازاکی ژاپن رشته های ویروسی را در تماس با آب ازن قرار دادند. غلظت آب ازن مورد استفاده 1 ، 4 ، 7 یا 10 میلی گرم در لیتر بود. مدت زمان قرار گرفتن در معرض ویروس ها در آب ازن 5 ، 10 یا 20 ثانیه بود.

نتایج نشان داد که غلظت های 1 ، 4 ، 7 یا 10 میلی گرم در لیتر آب ازن در 5 ثانیه تماس غلظت ویروس را به ترتیب به 81 ، 93 ، تقریباً 97 و 97 درصد کاهش می دهد. این کاهش در طول تماس 10 ثانیه ای تقریباً یکسان بود.

یافته ها نشان داد که استفاده از آب ازن حاوی غلظت های بالای ازن به میزان 7 یا 10 میلی گرم در لیتر ، باعث غیرفعال سازی موثر ویروس می شود ، اما مدت تماس بیش از 5 ثانیه تأثیر قابل توجهی ندارد.

از آنجا که طبق گفته سازمان بهداشت جهانی ، شستن دست ها برای جلوگیری از ویروس کرونا باید بین 20 تا 40 ثانیه طول بکشد ، استفاده از آب ازن به مدت 5 ثانیه برای ضد عفونی دست ها به روش جدید زندگی گزینه بسیار بهتری خواهد بود.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید