بلاگ

اعتبار دفترچه بیمه سلامت عمومی فقط مربوط به قسمت دولتی است

به گزارش خبرنگار مجله دانستنی های دندانپزشکی، داوود حاج قاسم‌علی، با بیان اینکه افرادی که بروشور بیمه درمانی ندارند یا منقضی شده اند ، اضافه کرد: این افراد می توانند برای ثبت نام بیمه دولتی رایگان به صندوق ثبت نام دولت مراجعه کنند.

مدیر کل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: افرادی که قبلاً تقاضای دفترچه بیمه درمانی کرده بودند و همچنین افرادی که منقضی شده یا دارای دفترچه بیمه رایگان یا روستایی بودند ، باید براساس یک یا دو نتیجه ، براساس یک یا دو نتیجه ، برای ارزیابی گسترده اقدام کنند. ماهها طول کشید ، آنها می توانند بیمه رایگان دریافت کنند

حاج قاسمعلی افزود: اگر پاسخ به ارزیابی گسترده این افراد پرداخت 50 یا 100 درصد جایزه بود ، آنها مجبور بودند این مبلغ را پرداخت كنند ، اما اخیراً توسط دفتر بازپرس ملی تایید نشده است یا تاریخ آنها به پایان رسیده است. می توانید به دفاتر پیشخوان مراجعه کرده و یک برنامه بیمه رایگان بنویسید و صندوقدار برای آنها یک دفترچه بهداشت عمومی صادر می کند.

وی با تأکید بر اینکه جزوه بیمه سلامت عمومی فقط برای استفاده در بخش دولتی است ، گفت: “این افراد می توانند به خدمات پزشکی کلینیک های عمومی و بیمارستان ها دسترسی پیدا کنند.”

مدیرکل بهداشت سازمان بیمه سلامت تأکید کرد: اگر افرادی می خواهند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند ، باید با صندوق فروش یا وب سایت سازمان بیمه سلامت تماس بگیرند و ارزیابی جامع را درخواست کنند.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید