بلاگ

تهیه فرهنگ اصطلاحات تخصصی در زمینه حقوق بیمه

به گزارش خبرگزاری ، سید عبدالرحیم ترابی گفت: با تخصص در زمینه های دانش بشری ، نیاز به تعمیق در هر یک از زمینه های کاری بیشتر احساس می شود ، اما برای تحصیل در هر زمینه ، باید نقطه شروع تخصصی آن را پیدا کرد. موضوعات؛ اما این امر جز با مراجعه به دائرlopالمعارف ها ، دائرlopالمعارف ها و واژگان تخصصی رشته مربوطه امکان پذیر نیست.

وی افزود: بنابراین امروزه در بیشتر جوامع پیشرفته ، نگارش دائرlopالمعارف ها و فرهنگ نامه های مربوط به زمینه های مختلف تخصصی در حال افزایش است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس بیمه سلامت اظهار داشت: قانون بیمه سلامت به عنوان یکی از زیرمجموعه های دانش حقوقی در کشور ما هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و بنابراین مسیری طولانی برای رشد و توسعه آن پیش بینی شده است. .

وی اظهار داشت: دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران با هدف گام برداشتن در این راستا فرهنگ اصطلاحات تخصصی در زمینه قانون بیمه سلامت را در دستور کار قرار داده است.

ترابی گفت: در تهیه فرهنگ لغات اصطلاحات ذکر شده سعی بر آن است تا به مفاهیم حقوقی بیمه درمانی به ویژه از منظر قوانین و مقررات کشور توجه شود و در کلیه موارد مستند ، مستند سازی شود منابع قانونی و دکترین. ”

وی تأکید کرد: در گام نخست اصطلاحات تخصصی مندرج در تعاریف قوانین و مقررات مهم در زمینه بیمه درمانی استخراج و مورد توجه قرار گرفته و در گام بعدی جهت تکمیل حوزه موضوع مجموعه با استفاده از تکنیک های خاص پردازش کلمات. استخراج شده است.

ترابی گفت: تاکنون 301 مدخل به همراه استناد دقیق به مواد قانونی و دکترین جمع آوری و مستند شده است و در گام بعدی تکمیل این پروژه با توجه به تجربیات سایر کشورها در نگارش تخصصی در دستور کار قرار خواهد گرفت. فرهنگ نامه قانون بیمه سلامت. “

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید