بلاگ

سودمندی تعامل با مجلس در بخش سلامت برای گروه آسیب پذیر جامعه

طاهر موهبتی، در جلسه روابط پارلمانی موسسات آموزش عالی و دانشكده های پزشكی در سراسر كشور گفت: «قانون اساسی اختیارات ویژه ای به مجلس شورای اسلامی می دهد و با توجه به اصول قانون اساسی ، یكی از اعضای مجلس حق دارد در تمام موضوعات داخلی و خارجی صحبت كند. کشور می تواند اظهار نظر کند و مجلس شورای اسلامی می تواند در چارچوب قانون اساسی در مورد موضوعات کلی قانونگذاری کند.

وی افزود: نقش اصلی مجلس شورای اسلامی نظارت بر حسن اجرای قوانین و تصویب آیین نامه های مربوطه است.

امور منطقه ای مجلس و وزارت بهداشت امور منطقه ای: تعامل مقامات اجرایی با مجلس نقش موثری در حل مشکلات اجتماعی دارد ، بنابراین باید تمام تلاش خود را بکنید تا در چارچوب قانون با نمایندگان تعامل داشته باشید.

موهبتی با تأکید بر منافع تعامل با مجلس شورای اسلامی ، به ویژه در زمینه بهداشت ، گروه های ضعیف جامعه ، گفت: “امام راحل و رهبر بین مجمع رهبر انقلاب اسلامی و رهبر مجلس ، وزارت بهداشت با توجه ویژه به جایگاه نظام سلامت در برنامه ششم توسعه و البته وضع بسیاری از قوانین در زمینه های بهداشت ، غذا و دارو ، قوانینی مترقی را وضع کرده است.

وی امیدوار است ارتباطات پارلمانی موسسات آموزش عالی و دانشكده های پزشكی در جهت برقراری ارتباط بین وزارت بهداشت و قوه مقننه با اعضای پارلمان در ارتباط مستقیم و مستمر باشد.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید