بلاگ

شهرهای کرونا به سه قسمت بحرانی ، قرمز و زرد تقسیم می شوند.

بر اساس این گزارش ، حسین ذوالفقاری ، معاون وزیر کشور ، در جلسه کمیته امور امنیتی ، اجتماعی و انضباطی در ستاد ملی مدیریت بیماری های عروق کرونر ، با بررسی اقدامات و تصمیمات گذشته ، گفت: تعیین می شود.

وی افزود: این شاخص ها بر اساس رنگ (سه رنگ مهم ، قرمز و زرد) با محدودیت در 6 حوزه اجتماعی ، خدماتی ، فرهنگی ، آموزشی ، ترابری و تجاری به چند بخش تقسیم می شوند. ضمانت های انطباق و اجرای این محدودیت ها نیز نشان داده خواهد شد.

ذوالفقاری هدف از این شاخص ها ایجاد چارچوبی برای ستاد استانی کرونا برای مدیریت و اعمال محدودیت در هر شهرستان بر اساس وضعیت آن عنوان کرد و گفت: با تعیین شاخص های جامع ، ستادهای استان وظیفه اعمال محدودیت های متناسب با وضعیت در شهر.

رئیس کمیته امنیتی ، اجتماعی و انضباطی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفت: بر این اساس مشخص شده است که وضعیت شهرها براساس شاخص ها تعیین و به صورت آنلاین در سایت وزارت بهداشت اعلام می شود که اطلاعات و اقدامات لازم را ارائه دهید. ”

وی افزود: با این روش به دنبال جلوگیری از تصمیمات مقطعی و موردی در ستاد ملی هستیم تا بتوانیم نسخه قابل اجرا را تا پایان سال داشته باشیم.

ذوالفقاری با بیان اینکه آنقدر درگیر تصمیم گیری و تصمیم گیری هستیم که فرصت اجرای تصمیمات را نداریم ، افزود: باید با ترسیم یک نمای کلی پروتکل های بهداشتی عمومی و دقیق را تا پایان سال اجرا کنیم. ”

رئیس کمیته امنیتی ، اجتماعی و انضباطی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با تشریح چگونگی تقسیم شهرها به سه وضعیت حساس قرمز و زرد گفت: برای هر یک از این شرایط مثالهایی در نظر گرفته شده است: میزان بستری در بیمارستان ، میزان مرگ و میر ، میزان تختخواب بیمارستانی اشغال شده و نسبت شهروندان متأثر از جمعیت شهر از این تعداد هستند و شهری با هر یک از این مثالها به عنوان زرد ، قرمز یا بحرانی طبقه بندی می شود.

وی تاکید کرد: طبق اعلام رسمی وزارت بهداشت ، وضعیت شهرها هر دوشنبه در سایت این وزارتخانه به روز می شود و استان ها محدودیت ها را از روز بعد (صبح سه شنبه) اعمال می کنند که ادامه خواهد داشت تا هفته بعد. و هفته آینده با اعلام مجدد وضعیت ، یکی از سه حالت محدودیت های شدیدتر ، کاهش محدودیت ها و ادامه محدودیت ها در شهرها را خواهیم داشت.

ذوالفقاری گفت: پس از اجرای این طرح ، مردم می توانند هنگام مراجعه به وب سایت وزارت بهداشت ، از وضعیت شهرها مطلع شوند و در صورت نیاز به سفر یا مسافرت بین شهرها ؛ از محدودیت های ترافیکی و سایر محدودیت های اعمال شده آگاه باشید. در مورد شهرها و بر این اساس تصمیم گیری کنید.

به گفته رئیس کمیته امنیت ، اجتماعی و اجرای قانون ، محدودیت های هر سه وضعیت زرد ، قرمز و بحرانی تعیین شده و برای تصمیم گیری نهایی به ستاد مدیریت ملی کرونا ارائه می شود.

بر اساس گزارش کمیته امنیتی ، اجتماعی و انضباطی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ، مصوبات کمیته امنیتی ، اجتماعی و انضباطی ستاد ملی مدیریت کرونا پس از بررسی و ارزیابی نهایی در ستاد ملی تأیید می شود ستاد ملی کرونا.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید