بلاگ

شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است

دکتر حسین کیوانی ، ویروس شناس پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، در گفتگو با خبرنگار درباره آزمایش CRP ، تأثیر مسافت و انتقال خانواده صحبت کرد.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید