بلاگ

طرح شهید سلیمانی اجرا میشود

جلیل کوهپایه زاده ضمن تأکید بر اهمیت خدمات و اقدامات انجام شده برای پیشگیری و درمان بیماری کوید 19 ضمن توصیف پروژه شهید سلیمانی به عنوان صحنه همدلی برای دستیابی به اهداف بهداشتی در کشور ، گفت: “این طرح بدون شک ثمرات ارزنده و م bringثری خواهد داشت.” وجود داشت.

وی ادامه داد: در ابتدای اپیدمی کوید 19 به دلیل ماهیت و شیوع بیماری بیشترین تمرکز و سرمایه گذاری در زمینه درمان انجام شد اما در اجرای طرح شهید سلیمانی ، درمان ، پیشگیری ، آموزش و فرهنگ سازی در نظر گرفته شد. .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: اجرای این پروژه در زمینه ها و روش های مختلف اجرا برای دستیابی به اهداف تعیین شده انجام شده است و با توجه به امکانات و زیرساخت های موجود در هر شهر و سایر عوامل از جمله اقتصادی ، فرهنگی و سایر شرایط امکان پذیر است. در نحوه برنامه ریزی و اجرای آن اختلافاتی وجود دارد ، اما بدون شک این برنامه بر اساس تعامل و همکاری بین سازمان ها و نهادهای عمومی و شهروندان است.

کوهپایه زاده تأکید کرد: از موفقیت های پروژه شهید سلیمانی برای تکمیل ساختار شبکه های بهداشتی به ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق پرجمعیت استفاده خواهد شد.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید