بلاگ

فاویپیراویر و RemedSivir تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری ، سعید نمکی ، در این نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، وزیر رفاه ، مسئولان سازمان های بیمه ای کشور (تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی ، بیمه مرکزی ، بیمه درمانی) ، رئیس کمیته امداد ، رئیس سیستم پزشکی و معاون وزارت بهداشت اعلام کرد که این داروها تحت پوشش بیمه هستند.

رئیس شورای عالی بیمه سلامت ، در این نامه خاطرنشان كرد: این اقدام در راستای اجرای بند ج ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه در مورد تدوین و ابلاغ بسته بیمه پایه توسط وزارت بهداشت و درمان است. طبق هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت در مورد پوشش بیمه خدمات و تجهیزات پزشکی برای بیماران مبتلا به کوید 19.

ناماکی در این نامه اظهار داشت: فاویپیراویر و ویال ریمدسویر برای معالجه بیماران طبق پروتكل های وزارت بهداشت تحت پوشش بیمه پایه قرار دارند و مطابق با پروتكل های اعلان وزارت بهداشت واحدهای تابعه برای اجرا مطلع می شوند.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید