بلاگ

محتوای اکسیژن طبیعی بدن چقدر است / تحت چه شرایطی فرد بستری می شود؟

حسین کرمان پور ، در مصاحبه با خبرنگار مجله دانش دندانپزشکی ، گفت: برای اینکه بدانیم میزان اکسیژن بدن در شرایط عادی است ، ارزیابی هایی وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم.

وی با اعلام اینکه عدد بالای 93 برای اکسیژن طبیعی بدن در نظر گرفته شده است ، افزود: اگر از این عدد کمتر و تا حد 89 باشد ، حالت هشدار است و اگر کمتر از 89 باشد ، فرد باید در بیمارستان بستری شود. ”

کرمان پور با بیان اینکه میزان تنفس طبیعی افراد بین 13 تا 16 بار در دقیقه است ، گفت: وقتی سطح اکسیژن بدن کاهش می یابد ، میزان تنفس را تا 28 برابر افزایش می دهیم و اگر اکسیژن بدن نرمال نباشد ، فرد باید در بیمارستان بستری شود

مدیر اورژانس بیمارستان سینا در ارتباط با دستگاه های اندازه گیری اکسیژن بدن ، افزود: برای اندازه گیری اکسیژن بدن با استفاده از دستگاه های انگشتی ، باید یک دقیقه متعادل شود تا نبض و اکسیژن بدن ارزیابی شود.

کرمان پور با بیان اینکه ضربان قلب هیچ ارتباطی با اکسیژن بدن ندارد ، گفت: ضربان قلب کم هیچ ارتباطی با اکسیژن بدن ندارد ، بنابراین ضربان قلب ورزشکاران حرفه ای همیشه بین 50 تا 54 است اما اکسیژن بدن آنها طبیعی است. ”

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید