بلاگ

نسخه الکترونیک در مراکز درمانی اجرا می شود

به گزارش مجله دانستنی های پزشکی، مهدی رضایی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی سازمان های بیمه گر و سیستم پزشکی برای ایجاد دستور العمل های الکترونیکی در سطح ستاد تشکیل شده است ، گفت: “این شورا برای رسیدگی به مشکلات ایجاد ، کدگذاری و استاندارد سازی دستور العمل های الکترونیکی در استان تشکیل می شود.” در میان سازمان ها ، بخش خدمات الکترونیکی در دستور کار قرار دارد و اقدامات اساسی انجام شده است.

وی افزود: معماری نسخه الکترونیکی مبتنی بر سرویس است ، خدمات پردازش آنلاین است و نسخه الکترونیکی آن را می توان در برنامه های اداری و مرکزی قرار داد.

معاون بیمه و سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: تاکنون بیش از 30 شرکت برنامه گواهی آزمایشگاه سازمان بیمه سلامت را دریافت کرده و نسخه های الکترونیکی را از طریق نرم افزار ارسال می کنند ؛ با این حال ، هیئت آژانس بیمه سلامت همچنین به سازمانهای غیر نرم افزاری خدمت می کند. البته اگر مراکز یارانه نداشته باشند ، می توانند از نسخه الکترونیکی برنامه استفاده کنند.

وی در پایان تصریح کرد: مطالبات کپی الکترونیکی که در حال حاضر تولید می شود تا 10 ماه پرداخت می شود همچنین مشوق های موجود بر اساس تعداد کپی الکترونیکی ثبت شده به مراجع بالاتر اعلام می شود و انشاالله در آینده نزدیک کار خواهند کرد.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید