بلاگ

نقش میکروبیوم های روده در کرونا و فواید پیشگیرانه پروبیوتیک ها

شواهد جدید حاکی از وجود ارتباط بین عفونت کووید 19 و وضعیت میکروبیوم روده است. این یکی از چندین فاکتور موثر در شدت بیماری است.

با توجه به این واقعیت که روده با سیستم ایمنی بدن ، وضعیت التهابی و توانایی به چالش کشیدن عوامل بیماری زا رابطه قوی دارد ، میکروبیوم های روده نیز می توانند در عواقب ویروس نقش داشته باشند. از این رو ، پروبیوتیک ها و پروبیوتیک ها برای کاهش عفونت های تنفسی استفاده می شوند.

میکروبیوم روده از چند طریق بر انتقال ویروس و پیشرفت بیماری تأثیر می گذارد. در این راستا ، محققان میکروبیوم مدفوع 15 بیمار کرونر را با افراد سالم مقایسه کردند.

محققان دریافتند که افزایش تعداد میکروارگانیسم های مثبت در روده می تواند بر پاسخ به کوید 19 تأثیر بگذارد.

مصرف پروبیوتیک ها همچنین باعث تنظیم مثبت جامعه باکتری ها در روده ها می شود که می تواند خطر بیماری های مرتبط با روده را کاهش دهد.

میکروبیوم های روده ای همچنین اسیدهای چرب زنجیره کوتاه ترشح می کنند که تأثیر سیستمیکی روی کل بدن دارند.

بنابراین ، محققان بر این باورند که همگام سازی میکروبیوم روده با پروبیوتیک ها می تواند ابزاری برای کمک به بدن در مبارزه با کوید باشد.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید