بلاگ

ویروس کووید 19 به دنبال افزایش تغییر و جهش است.

به گفته این خبرگزاری ، سید علیرضا نازی گفت: “تعداد زیادی جهش در کوید 19 شناسایی شده است و هنگامی که ویروسهایی مانند تاج به جمعیت وارد می شود ، به دلیل تعاملات با ژنتیک انسانی ، بدنبال افزایش و تغییر است. ”

وی گفت: “کرونا به عنوان یک ویروس نوظهور شناخته شده است که باید درباره آن چیزهای زیادی یاد بگیریم و بسیاری از موارد ناشناخته در مورد آن وجود دارد.”

رئیس مرکز تحقیقات و آزمایشگاه ویروس شناسی ادامه داد: تغییرات ویروس باعث می شود ویروس در شیوع ویروس بهتر از ژنتیک انسانی باشد.

“هرچه اجازه گسترش ویروس را بدهیم ، تنوع ژنتیکی بیشتری را می توانیم در ویروس مشاهده کنیم و مهمترین مسئله کنترل اپیدمی است و ما باید زنجیره انتقال ویروس به افراد را متوقف کنیم ، “نازی گفت.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید