بلاگ

پروژه آموزش پرستار دیابت در ایران آغاز شد

همزمان با هفته ملی دیابت و مطابق با شعار فدراسیون بین المللی دیابت در سال 2020 (پرستاران در دنیای دیابت تغییری ایجاد می کنند) و همچنین اهمیت نقش پرستاران در بهبود کیفیت و مراقبت از بیماران دیابتی ، در یک رویداد مجازی پروژه آموزش پرستاران دیابت در ایران رونمایی شد.

هاله اتابکی ، مدیر ارشد امور عمومی در زمینه دیابت گفت: یکی از زمینه های کاری در این زمینه حمایت و توانمند سازی بیماران است. از این نظر لازم است که بخشهای پزشکی و پرستاری وقت و مهارت کافی را داشته باشند تا بتوانند بیماران را آموزش و پشتیبانی کنند. در واقع ، توانمند سازی بیماران بخشی از تیم پزشکی و پرستاری برای کسب مهارت های لازم است.

وی افزود: افزایش مهارت پزشکان و پرستاران و ارتقا سطح تحصیلات بیماران باعث می شود که موضوع پیشگیری بر درمان اولویت داشته باشد.

اتابکی با بیان اینکه پرستار دیابت در بسیاری از کشورهای جهان راه اندازی شده است ادامه داد: در ایران آموزش پرستاران دیابت به صورت پایلوت آغاز شده است.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید