بلاگ

کارگران شیفت شب در معرض خطر ابتلا به آسم هستند.

کارگران شیفت شب در معرض ریسک بالای ابتلا به آسم

تحقیقات جدید نشان داده است که کارگران شیفت کاری ، به ویژه کسانی که شیفت های اواخر شب کار می کنند ، بیشتر دچار بیماری سلولی می شوند که منجر به شدت سلول می شود.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید