بلاگ

کرونا ناجوانمردانه بر تنه مدافعان سلامتی قرار داردتازد

به گزارش خبرگزاری ، بهنام عباسیان با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در ایجاد سلامت مردم به عنوان یک ستون نقش دارد ، افزود: سیستم پزشکی در این زمان چقدر دشوار است؟

وی ادامه داد: در این روزهای دشوار برای ایجاد امنیت سلامت ، همه گروه های مدیریت شهری مسئولیت دارند و وزارت بهداشت می تواند با کمک نقش محوری سازمان نظام پزشکی ، نقش اصلی سیاست بهداشتی را برای افراد ایفا کند.

عباسیان با اشاره به اینکه امنیت سلامت شامل سه ضلع وزارت بهداشت ، سازمان نظام پزشکی و ارگان های مدیریت شهری است ، خاطرنشان کرد: دستیابی به نقش نظام پزشکی در سیاست های بهداشت عمومی برای دستیابی به این مهم.

عضو شورای عالی نظام پزشکی اظهار داشت: باید این واقعیت را بپذیریم که نظام پزشکی به عنوان یک سازمان غیردولتی رابطه مستقیمی با مردم و دولت دارد و به عنوان عنصر اصلی در پیشگیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. گسترش تاجگذاری.

وی با اشاره به اینکه شعار سازمان نظام پزشکی حفظ فاصله اجتماعی ، ماسک و شستن دست است ، اظهار داشت: نگرانی سازمان نظام پزشکی ترس از امنیت جمعی یا ایمنی یک گله است که متاسفانه در این مورد وجود ندارد عزت مردم ایران.

عباسیان تأکید کرد: ما از دولت می خواهیم سازمان نظام پزشکی را به عنوان ستونی در زمینه سیاستگذاری و مبارزه با کوید 19 در نظر بگیرد.

وی اذعان داشت: متأسفانه به دلیل عدم ایمنی و آموزه های علمی آسیب های زیادی به کادر پزشکی و عموم مردم وارد شده است و در این شرایط سخت برای حفظ سلامت کشور به همدلی و مشارکت عمومی نیاز داریم “

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید