بلاگ

کسانی که فاقد صلاحیت هستند در امور پزشکی و فیزیوتراپی دخالت نکنند

قانونگذار انجمن فیزیوتراپی ایران بر مشارکت موسسه تحصیلات تکمیلی تأکید کرد و افزود: این افراد با ایجاد موانعی در درمان بیماران اضطراب ایجاد کردند.

آبایی ادامه داد: کمیته حقوقی انجمن فیزیوتراپی ایران مصمم است که از همه فرصت های قانونی و مناسب استفاده کند و مردم را از عواقب این اقدامات ناشایست آگاه کند و با مجرمان مشورت کند.

این دکتر گفت: “ما از مردم کشورمان می خواهیم افراد واجد شرایط را انتخاب کنند.”

ارائه گواهی پزشکی یا مقاله به نمایندگی از انجمن فیزیوتراپی ایران راهی مطمئن برای تأیید پزشکان است. ”

رئیس کمیته حقوقی انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: انجمن فیزیوتراپی ایران می خواهد با توجه به برنامه های آموزشی آنها ، خدمات توان بخشی را توسط شرکای گروه های توانبخشی ارائه دهد. به عنوان مثال ، پزشک نمی تواند از هیچ وسیله الکترونیکی برای معالجه بیماران خود استفاده کند.

وی در خاتمه افزود: ما از سازمانها و سازمانهایی كه سعی در آموزش افراد دارند نیاز داریم كه مطابق قانون عمل كرده و مشكلات و مشكلات ناشی از آموزش ناكافی افراد را ایجاد نكنیم. به عنوان مثال ، آموزش کمک فیزیوتراپی بی اثر و غیرمجاز است و انجمن فیزیوتراپی ایران با آن برخورد قانونی خواهد کرد.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید