بلاگ

کلسترول خوب راحتر ویروس کرونا را وارد سلول میکند

ویروس کرونا با اتصال پروتئین های ویروسی به گیرنده سطح سلول به نام ACE2 سلول های میزبان را آلوده می کند.

محققان در انستیتوی بیوتکنولوژی چین کشف کردند که گیرنده های کلسترول HDL نوع 1 (SR-1) باعث حمله به ویروس کرونا وابسته به ACE2 می شود.

این تیم دریافت که ویروس کرونا ویروس S1 با کلسترول مرتبط است ، شاید HDL ، باعث افزایش جذب ویروس می شود و بیان SR-1 باعث ورود ویروس کرونا به سلول های ACE2 می شود.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که SR-1 به عنوان یک عامل میزبان عمل می کند و باعث حمله ویروس کرونا می شود.

بنابراین ، محققان معتقدند که SR-1 ممکن است یک هدف بالقوه درمانی در پیشگیری از عفونت Covid19 باشد.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید