بلاگ

گزارشگران کرونا را روایت می کنند

در این فراخوان خطاب به خبرنگاران اجتماعی و بهداشت آمده است: “ما فکر می کنیم که در این زمان ، نه ماه پس از شیوع ویروس کرونا ، رعایت پروتکل های بهداشتی و بهداشتی و بیان خاطرات خود از دوران تاجگذاری بد نیست.” قالب روایت را بنویسید.

بسته به احضار ، خبرنگاران باید روایت را ارائه دهند و هر خبرنگار می تواند روایتی از تجربه شخصی یا اجتماعی خود را در کرونا یا اطراف آن ارائه دهد.

روایت ها همچنین باید در قالب ورد 2003 یا پرونده Doc ذخیره شوند و حداکثر تا 1 ژانویه به [email protected] ارسال شوند.

هر روایت بر اساس Word Counter برای حداقل 3000 و حداکثر 6000 کلمه مجاز است و سرانجام ده اثر از مجموعه آثار دریافت شده و با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک کتاب منتشر می شود.

طبق این فراخوان ، روایت ها نباید گزارش باشند و ترجیح داده می شود به روایت های شفاهی نزدیک به داستان باشد تا برای عموم مردم جذاب باشد.

بدون دیدگاه

0

دیدگاه تان را ثبت کنید