بوشهر

0

تعداد تخت‌های بیمارستانی استان بوشهر طی 7 سال پیش ۷۰ درصد افزایش یافته است

ایرج حریرچی بعد از ظهر پنجشنبه در محل راه اندازی بیمارستان هسته ای بوشهر با حکم رئیس جمهور و در قالب یک کنفرانس ویدیویی در مورد وضعیت هفده اسکن سلامت گفت: در افتتاح بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر ، تعداد کل تخت های موجود در…