حوادث و بلایا

0

توزیع ۴۰۰ کپسول اکسیژن‌ساز خانگی در کشور از سویهلال‌احمر

محمد حسن قوسیان مقدم در مراسم تحویل 400 دستگاه تولید کننده اکسیژن خانگی توسط دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت: «امروز سه اتفاق خوب در اینجا رخ می دهد. با اهدای این مولد های اکسیژن در روز پرستار ، ما می خواهیم به پرستاران…