لرستان

0

کنترل و کاهش ویروس کرونا تا پایان ماه اسفند

محمد اسماعیل مطلق امروز ، سه شنبه ، در جلسه بررسی اجرای برنامه استراتژیک منطقه ای کرونا گفت: این هماهنگی در شهرستان لرستان نسبت به اکثر دانشگاه های علوم پزشکی کشور بهتر انجام شده است که قابل احترام است. مدیرکل ریسک و مدیریت حوادث وزارت…