هرمزگان

0

اهمیت و حساسیت بیماری‌های ناشی از پشه «آئدس»

علیرضا رئیسی در جلسه ستاد منطقه مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان که با حضور وزیر بهداشت در استان هرمزگان برگزار شد ، اظهار داشت: هیچ شیوع بیماری جدیدی در مازندران نداریم و استان هرمزگان. ما تازه وارد نیستیم. معاون وزیر بهداشت وزارت بهداشت ، دارو…