بسیج جامعه پزشکی Tag

0

قرنطینه افراد ضعیف وبی بضاعت در هتل‌ها/ بسیج پای کار است.

به گزارش خبرنگار مجله دانش دندانپزشکی ، مهمترین برنامه وزارت بهداشت و ستاد ملی تاج در اجرای محدودیت های جدید تاج ، که قرار است از اول دسامبر 1999 در سراسر کشور اجرا شود ، شناسایی و قرنطینه بیماران کرونر. یکی از مشکلات کنترل بیماری…